Planuri de Formare 2 3
marcador

Formare pentru angajare

 • Formare profesională
  • Elaborareul itinerariilor de integrare
  • Formare în abilităţi profesionale
  • Formare pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea abilităţilor
 • Formare continuă
  • Foemare pentru angajaţi/te
  • Formare pentru manageri şi responsabili de departamente
  • Formare pentru personalul administraţiei publice
  • Formare pentru liderii politici

Formare pentru dezvoltarea socială şi comunitară

 • Educaţie pentru egalitate
 • Educaţie pentru prevenirea conflictelor
 • Educaţie pentru sănătate
 • Educaţie pentru prevenirea abandonului şcolar

Formare pentru înfiinţarea firmelor

 • Formare pentru întreprinzători şi persoane fizice autorizate
 • Consultanţă de afaceri şi management asistat


Domenii de formare

 • Administraţie şi management
 • Comerţ şi marketing
 • Activităţi fizice şi sport
 • Arte grafice
 • Electrotehnică, electronică şi sudură
 • Construcţii şi lucrări civile
 • Servicii de cazare şi turism
 • Informatică şi comunicaţii
 • Prevenirea riscurilor profesionale
 • Responsabilitate socială şi egalitate de şanse
 • Sănătate
 • Prevenire şi mediu
 • Servicii aduse comunităţii şi personale
contribuim la investiţiile în viitor