Competenţe strategice 2 3
marcador

Domenii


 Consultanţă  Formare  Outsourcing  Comunicare
 Mediu si Dezvoltare Rurala  Inginerie si Energii Renovabile  Noile tehnologii si Societatea informaţională


Cadru geografic


 Internaţional  European  Naţional  Regional  Local

Clienţi


 Administraţia publica                  Companii  Sectorul serviciilor  Cetăţeni


Teme


 Fonduri europene  Dezvoltare locală şi teritorială  Promovarea afacerilor  Economie sociala
 Ocuparea forţei de muncă  Formare  Educatie  e-learning
 Infrastructuri şi energie  Dezvoltare Rurală  Mediu  e-government
 Informatică şi comunicaţii  Responsabilitate Socială Corporativă  Egalitatea Şanselor  Diseminare şi proiectare


Specializare


 Management  Asistenţă tehnică  Planificare
 Finanţarea proiectelor  Evaluare şi monitorizare  Verificare
 Informaţii şi suport  Outsourcing pentru Administraţia Publica  Diagnostic
 Comunicare  Managementul schimbării  Project management
 Proiectare  Control şi monitorizare  Finanţare nerambursabilă

Valori


 Inovare  Calitate  Flexibilitate  Apropiere  Implicare  Monitorizare  Angajament  Rezultate