Inginerie Civilă şi Consultanţă Energetică 2 3
marcador

Studii şi implementarea proiectelor

 • Studii informative în domeniul urbanistic
 • Studii geologice şi geotehnice
 • Proiecte de mapare şi construcţie
 • PProiecte de bază şi de construcţii
 • Proiecte de urbanizare
 • Studierea şi calcularea structurilor
 • Calcularea şi proiecte de avizare a instalaţiilor
 • Baraje, conducte şi canale
 • Studii şi proiecte de staţii de epurare şi de tratare
 • Studii şi proiecte de concentrare a deversărilor
 • Proiecte de constructii de retele de aprovizionare
 • Planificare hidrologică
 • Construirea şi modernizarea drumurilor şi şoselelor
 • Studii şi proiecte de siguranţă rutieră
 • Studii şi proiecte de infrastructură de transport
 • Studii şi proiecte de restaurare hidrolologico-forestieră
 • Proiecte de restaurare a zonelor degradate
 • Proiecte de centre de tratare a reziduurilor
 • Proiecte de sigilare a depozitelor de deşeuri

Managementul proiectelor

 • Inginerie “la cheie”
 • Management integrat al activităţilor specifice
 • Servicii de consultanţă
 • Outsourcing de inginerie
 • Documentaţie tehnică pentru licitaţii
 • Servicii de Facility Management

Supervizare şi control

 • Control şi supervizare de şantier
 • Monitorizarea execuţiei şi recepţia instalaţiilor
 • Audit tehnic
 • Controlul calităţii

Planificare urbanistică şi amenajarea teritoriului

 • Crearea instrumentelor de planificare
 • Asistenţă în gestionarea designului de instrumente de planificare sau în procesul de modificare a acestora
 • Studii ale evoluţiei socio-demografice
 • Studii de fezabilitate economică şi socială
 • Studii economico-financiare
 • Evaluarea economică
 • Management patrimonial şi financiar
 • Ingineria gazului

Consultanţă energetică

 • Asistenţă tehnică în domeniul instalaţiilor termice ale clădirilor
 • Domotica
 • Proiectarea de planuri de îmbunătăţire a proceselor cu un nivel înalt de consum energetic
 • Evaluarea sistemelor de economisire a energiei şi energie regenerabilă
 • Evaluarea sistemelor de economisire energetica si energie renovabila
 • Analiza şi optimizarea facturarii energetice
 • Studii de fezabilitate economică
 • Gestionarea subvenţiilor
 • Audit energetic
 • Certificare energetică
 • Telemetrie şi gestionarea la distanţă
ajutăm la construirea viitorului