Gestionarea fondurilor europene 2 3
marcador


  • Promovarea prezenţei clienţilor noştri în cadrul programelor europene, îmbunătăţind capacitatea acestora de a conduce şi de a participa la noi propuneri, consolidând competeţelor lor de implementare şi de monitorizare tehnică
  • Monitorizarea programelor şi a apelurilor de propuneri de proiecte: căutarea finanţării nerambursabile pentru proiecte
  • Identificarea celor mai adecvate programe pentru fiecare proiect şi dezvoltarea strategiilor pentru adaptarea acestora
  • Proiectarea şi pregătirea proiectelor şi cererilor de finantare pentru programele de operaţionale
  • Pregătirea documentatiei tehnice şi administrative pentru dosarele de cereri de finanţare europeană, naţionale şi regionale
  • Asistenţă tehnică pentru implementarea, monitorizarea, justificarea şi evaluarea proiectelor
  • Asistenţă pentru verificarea şi negocierea contractelor europene
  • Înfiinţarea, întreţinerea şi coordonarea reţelelor europene de cooperare în cadrul programelor transnaţionale, interregionale şi transfrontaliere: networking
  • Dezvoltarea de strategii de Comunicare si transfer de bune practici
  • Verificarea şi supravegherea operaţiunilor finanţate cu fonduri publice, abilitati, cunoştinţe şi experinţă la dispoziţia dvs