Studii şi cercetări 2 3
marcador

 • Metodologii de participare a cetăţenilor (grupuri de discuţii, forum-uri de schimb de infomaţii, …)
 • Sondaje de opinie şi studii sociologice
 • Rapoarte socio-profesionale şi identificarea de noi surse de ocupare a forţei de muncă
 • Prospectarea nevoilor populaţiei şi studii de satisfacţie şi calitate
 • Dezvoltarea sistemelor de indicatori
 • Hărţile resurselor publice
 • Identificarea şi analizarea bunelor practici:benchmarking
 • Monitorizarea şi evaluarea politicilor publice
 • Planuri de modernizare a organizaţiilor publice
 • Planuri şi auditări legate de reconcilierea vieţii laborale cu cea familială, egalitate între femei şi bărbaţi şi egalitate de şanse
 • Dezvoltarea programelor electorale
 • Studii de piaţă şi planuri sectoriale