Consultanţă de Mediu şi Dezvoltare Rurală 2 3
marcador

Dezvoltare rurală

 • Asistenţă tehnică pentru întocmirea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiilor, politicilor şi proiectelor de dezvoltare rurală, locală şi regională)
 • Managementul iniţiativelor europene de dezvoltare rurală (LEADER+, PRODER,…) şi a fondurilor de preaderare pentru dezvoltare regională (programe PHARE, ISPA, SAPARD, …)
 • Gestionarea reţelelor de cooperare pentru dezvoltarea rurală, locală şi regională
 • Birou tehnic al Grupurilor de Acţiune Locală
 • Asistenţă tehnică pentru proiectele de cooperare inter-teritoriala şi trans-naţională conduse de Grupuri de Acţiune Locală
 • Programe de conservare si gestiunarea resurselor naturale
 • Inginerie şi infrastructură rurală
 • Planuri de dezvoltare şi inovare în afaceri în mediul rural
 • Planuri strategice de dezvoltare a turismului rural
 • Studii in domeniul îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei din mediul rural în teritoriu şi diversificarea economiei
 • Design-il, întocmirea şi dezvoltarea planurilor de participare publica în zona rurală
 • Promovarea, conservarea şi gestionarea resurselor geologice, naturale, culturale şi ale patrimoniului arhitectonic
 • Planuri de management al deşeurilor agricole
 • Programe de formare şi cursuri de specializare
 • Gestionarea programelor operaţionale

Management de mediu

 • Evaluarea planurilor şi a programelor din punct de vedere al mediului
 • Programe de monitorizare a mediului
 • Monitorizarea şi controlul lucrărilor
 • Analiza si planuri de urmarire si monitorizare a riscurilor de mediu
 • Studii de caz, rapoarte şi inventarii de resurse naturale, culturale şi peisagistice
 • Gospodărirea apelor
 • Planuri de gestionare a deşeurilor urbane şi industriale
 • Implementarea proiectelor Agendei 21

Consultanţă de mediu

 • Consultanţă, coordonare şi outsourcing de mediu
 • Informare şi management a subventiilor şi schemelor de finanţare în domeniul mediului
 • Marketing ecologic
  • Declaraţii cu privire la mediu, Regulamentul EMAS
  • Diagnostic de mediu
  • Rapoarte – Memorii de mediu ale rezultatelor
 • Proceduri de documentare şi gestiune a dosarelor
 • Realizarea studiilor
  • Studii energetice, acustice şi hidrologice
  • Studii de minimizare a rezidurilor periculoase
  • Planuri de prevenire a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
 • Studii de impact asupra mediului
 • Studii topografice şi cartografice
 • Sisteme GIS
 • Studii şi proiecte de integrare peisagistică
 • Studii şi proiecte de design de zone verzi şi recuperare de spaţii naturale şi zone degradate
 • Studii de asistenţă în siguranţă şi prevenire
 • Întocmirea şi gestionarea dosarelor de exproprieree

Audit de mediu

 • Dezvoltare de sisteme de gestiune de mediu (UNE-EN ISO 14001:2004 – EMAS II)
 • Rapoarte de sustenibilitate de mediu
 • Audit de mediu

Educaţie ecologică

 • Campanii de educatie, promovare şi conştientizare cu privire la mediul înconjurător
 • Managementul centrelor educative cu profil ecologic
 • Proiecte de Outreach privind mediul şi dezvoltarea durabilă
 • Întocmirea şi punerea în aplicare a planurilor de formare transversale
 • Design-ul şi semnalizarea rutelor ecologice
 • Organizarea de evenimente de diseminare de mediu
integrăm mediul în proiectele dumneavoastră